Mgr. Michal Paľovčík

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referent volieb, CO, jarmoky Odbor organizačný +421 56 68 64 129 michal.palovcik@msumi.sk