Mária Kicová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. zúčtovania miezd Odbor finančný +421 56 68 64 215 maria.kicova@msumi.sk