Jarmila Čekľovská

Pozícia Odbor Telefón E-mail
matrika Odbor organizačný +421 56 68 64 143 jarmila.ceklovska@msumi.sk