Jarmila Čekľovská

Pozícia Odbor Telefón E-mail
matrika Odbor organizačný +421 56 68 64 109 jarmila.ceklovska@msumi.sk