Ján Bumbera

Pozícia Odbor Telefón E-mail
vedúci útvaru, ref. personalistiky MsÚ, MsP a zariadení MsÚ Útvar primátora +421 56 68 64 224 jan.bumbera@msumi.sk