Iveta Pazičová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referent informačnej kancelárie Odbor organizačný +421 56 68 64 105 iveta.pazicova@msumi.sk