Ing. Zuzana Adamová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referent útvaru hlavného kontrolóra Útvar hlavného kontrolóra +421 56 68 64 217 zuzana.adamova@msumi.sk