Ing. Michal Kukolos

Pozícia Odbor Telefón E-mail
vedúci odb. ref. správy majetku Odbor hospodárenia s majetkom +421 56 68 64 281 michal.kukolos@msumi.sk