Ing. Jana Holíková

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. evidencie a správy nebyt.priestorov Odbor hospodárenia s majetkom +421 56 68 64 284 jana.holikova@msumi.sk