Ing. Daniela Kohútová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referent útvaru hlavného kontrolóra Útvar hlavného kontrolóra +421 56 68 64 218 daniela.kohutova@msumi.sk