Anna Čurmová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. MsR a MsZ Odbor organizačný +421 56 68 64 114 anna.curmova@msumi.sk