Alena Metelková

Pozícia Odbor Telefón E-mail
evidencia obyvateľstva, podateľňa Odbor organizačný +421 56 68 64 106 alena.metelkova@msumi.sk