Schválenie Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce

Uznesenie

Celkový počet poslancov 25
Celkový počet prítomných poslancov 24
Za hlasovalo 17
Proti hlasovalo 0
Zdržalo sa hlasovania 4
Nehlasovalo 3

Detail hlasovania

RNDr.,Mgr. Barkasi, doc.,PhD. Daniela (SMER +) Áno
Bc. Bašista Patrik (HLAS) Nehlasoval
Ing. Čornej Martin (SNS) Áno
Mgr. Čúrny Jaroslav (SaS +) Áno
Ing. Dlužanská Jana (SaS +) Áno
JUDr. Dobranská Harmanová Zuzana (SaS +) Áno
MUDr. Eľko Maroš (SMER +) Áno
Geci Radovan (SaS +) Áno
PhDr.,Ing. Gejguš Mirko (SMER +) Nehlasoval
MUDr. Goda Dušan (NEKA) Áno
PaedDr. Hajduková Radmila (SMER +) Zdržal sa
Ing. Horňák Martin (SaS +) Áno
Ing. Kaľavský Filip (SaS +) Áno
Ing. Kerekeš Ján (NEKA) Zdržal sa
Mgr. art. Kisty Miroslav (NEKA) Áno
MUDr. Kvak Štefan (SMER +) Zdržal sa
MUDr. Makohus Jozef (SMER +) Zdržal sa
MUDr. Mihalečko Ján (NEKA) Áno
Michajlo Marek (NEKA) Neprítomný
Ing. Muchová Eva (SMER +) Nehlasoval
JUDr.,Ing. Sibal Erik (NEKA) Áno
Ing. Sokologorský Jozef (SMER +) Áno
JUDr. Sotáková Tímea (HLAS) Áno
Ing. Stričík, doc.,PhD. Michal (NEKA) Áno
Mgr. Várady Ján (SaS +) Áno