Vladimír Horovčák

Školská 1418/3
071 01 Michalovce


Popis

Elektromontážne práce - bleskozvody - elektroinštalácie v rodinných domoch, bytoch, priemyselných stavbách a pod. - výroba rozvádzačov - riadiace systémy - inteligentné domy - VN zariadenia, trafostanice, VN rozvodne, spojky, koncovky, - revízne správy