Rybema, s.r.o.

Hollého 3
071 01 Michalovce


Popis

Preklady textov rôzneho charakteru, od všeobecných po odborné,vrátane úradných (súdnych) prekladov, z/do slovenského, anglického, českého, maďarského, nemeckého a talianskeho jazyka pre jednotlivcov i pre firmy. Korektúry textov v slovenčine a v češtine po faktickej, aj po gramatickej a štylistickej stránke pred zverejnením a publikovaním.