RAHAR s.r.o.

Grófa Antala Sztárayho 5
071 01 Michalovce


Popis

komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve