Miroslav Kohút MIKO

Františka Kubača 33
071 01 Michalovce


Popis

Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Ostatné stavebno-inštalačné práce Omietkárske práce Maliarske a natieračske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Kompletačné a dokončovacie práce