Ing. Otto Klička

J. Murgaša 57
071 01 Michalovce


Popis

preklady z/do nemčiny (technická dokumentácia, korešpondencia,..)