Ing. Miloš Hlohin

Močarianska 1571/78
071 01 Michalovce


Popis

ekonomické a podnikateľské poradenstvo, poskytovanie služieb v oblasti tvorby, riadenia a realizácie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov (dotácie, granty, eurofondy), tvorba podnikateľských plánov