Ing.Mária Melcerová

Ukrajinská 2
071 01 Michalovce


Popis

Rozpočty stavieb , oceňovanie pozemných a inžinierskych stavieb, spracovanie výkazu výmer, odborné poradenstvo a posúdenie cenových ponúk, porovnanie projektovej dokumentácie s výkazom výmer ( kontrolný výkaz výmer), inžinierska činnosť