Ing. Ján Hadžala JNA

Nad Laborcom 1769/4
071 01 Michalovce


Popis

Predaj, prevádzkovanie a servis predajných automatov