IN4EL s.r.o.

Žbince
072 16 Žbince


Popis

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických: revízie el.zariadení, revízie el. spotrebičov, revízie el. ručného náradia, revízie el. inštalácií, revízie bleskozvodov a pracovných strojov.