H2A | architects

Lipová 11
071 01 Michalovce


Popis

urbanism . architecture . design . interior spracovanie investičných zámerov architektonické štúdie dokumentácia pre územné rozhodnutie dokumentácia pre stavebné konanie dokumentácia pre realizáciu stavby dielenská dokumentácia výber dodávateľa stavby 3D vizualizácie návrhy a projekty interiérov autorský dozor