Geodetics s.r.o.

Popis

GEOMETRICKÉ PLÁNY ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU ÚZEMIA VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV VYTYČOVANIE STAVIEB POREALIZAČNÉ ZAMERANIE POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ KONTROLNÉ MERANIA GRAFICKÁ IDENTIFIKÁCIA PARCIEL DIGITALIZÁCIA MÁP KARTOGRAFICKÉ PRÁCE NIVELÁCIA GIS Ďalšie geodetické práce podľa požiadavky zákazníka