Blažej Ďurčák

Ložín 227
072 05 Ložín


Popis

Montáž ústredného kúrenia a plynu,revízne správy na plyn, servis a servisné prehliadky