ADVERTMEDIA

Plynárenská 2
071 01 Michalovce


Popis

Ponuka mnohých reklamných služieb - tlač letákov, vizitiek, plagátov - tlač fólií, nálepiek - polep áut, výkladov atď. - veľkoformátová tlač - prenájom billboardov, cityboardov - tlač a výroba brožúr, novín - gravírovanie, frézovanie - 3D nápisy, logá - reklamné predmety - perá, magnetky, tričká, pečiatky, poháre - profesionálne grafické úpravy a návrhy reklamných materiálov