Zemplínska cyklomagistrála

EuroVelo 11 a Zemplínska cyklomagistrála v Košickom kraji

Partnerom projektu je mesto Michalovce

Rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 148/2015 z 16. novembra 2015 bola Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným schválená dotácia na projekt

„Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji“

1. Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie úseku EuroVelo 11 v katastri obci Kokšo-Bakša a napojenie centra obce na hlavný koridor EuroVelo 11.

2. Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie úseku EuroVelo 11 v katastri obci Nižná Myšľa.

3. Príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na úseku Zemplínskej cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce a jej napojenie na sieť cyklotrás v meste Michalovce.

4. Príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na úseku Zemplínskej cyklomagistrály v katastri obce Vinné.

Celkový rozpočet projektu je 43.440,00 €, z ktorého 39.096,00 € tvorí dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 4 344,00 eur tvorí dotácia Košického samosprávneho kraja.

Žiadateľom dotácie bolo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, v spolupráci s partnermi projektu:

  • Košický samosprávny kraj,
  • Obec Kokšov Bakša,
  • Obec Nižná Myšľa,
  • mesto Michalovce,
  • obec Vinné.

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky