Závlahový systém na futbalovom ihrisku Topoľany

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Výstavba automatického závlahového systému pre futbalové ihrisko Topoľany
Donor: Slovenský futbalový zväz
Schválený grant: 10 000 €
Spolufinancovanie mesta: 3 986 €
Obdobie realizácie: jún 2020 – november 2020

Logo SFZ

 

Tento projekt bol financovaný z Finančného príspevku SFZ

 

Cieľ projektu:

  • Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať automatický závlahový systém pre futbalové ihrisko v Topoľanoch. Išlo o modernizáciu a zlepšenie technologického vybavenia tohto ihriska.
 

Realizácia projektu:

Mesto Michalovce v období jún 2020 – júl 2020 realizovalo verejnú súťaž na dodávateľa tejto stavby. Úspešným uchádzačom sa stala firma ZAVLAHY, s.r.o. ktorá v mesiaci október realizovala všetky dodávateľské práce. Po prevzatí odovzdávacieho protokolu bola spoločnosti uhradená faktúra zo zdrojov mesta Michalovce. Refundácia finančných prostriedkov vo výške 10 000€ bola realizovaná  koncom roku 2020.