Zachovanie kultúrneho dedičstva - Metod Dominik Trčka

Identifikácia projektu

Názov projektu:  Zachovanie kultúrneho dedičstva - Metod Dominik Trčka
Donor: Nadácia SPP
Schválená dotácia: 6 000 €
Dar: Rehoľa redemptoristov
Výška daru: 1 000 €
Celkový rozpočet: 9 518,40 €
Spolufinancovanie mesta: 2 518,40 €Logo Nadacie SPP


Logo Eustream

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream a.s.“

 

Cieľ a zámer projektu

Hlavným cieľom je zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov a poukázanie na historické míľniky ľudstva. Ďalším nemenej dôležitým cieľom je osveta a zvýšenie povedomia o histórii rehoľníkov, mučeníkov gréckokatolíckej cirkvi. V neposlednom rade je to aj podpora všeobecného kresťanského povedomia, šírenia dobra a obety.
Jedným z cieľov projektu je upriamiť pozornosť na kňaza Metoda Dominika Trčku, ktorý predstavuje dôležitú súčasť Gréckokatolíckej cirkvi. V rámci zachovania úcty k tomuto rehoľníkovi - Dominikovi Trčkovi, vytvoríme v meste Michalovce jeho bustu. Umiestnená bude na Námestí slobody, ktoré predstavuje vstup do centrálnej mestskej zóny mesta. Bude prístupná širokej verejnosti.

 

Realizácia projektu

Zmluva o dielo so spoločnosťou Stonel, s.r.o. bola podpísaná 31.8.2022. Busta bola 7.9.2022 slávnostne odhalená a posvätená vladykom Milanom Chauturom, košickým emeritným biskupom. Projekt je určený širokej verejnosti. V rámci mesta Michalovce ide o cca 36000 osôb a v rámci okresu Michaloviec ide o cca 100000 osôb. 

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu