Výstavba florbalovej haly v Michalovciach

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Výstavba florbalovej haly v Michalovciach
Donor: Slovenský olympijský a športový výbor 
Schválená dotácia: 185 000 €
Celkový rozpočet: 623 582,65 € 
Spolufinancovanie mesta: 438 582,65 €

 


Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2021: 185 000 eur

 

Tento projekt bol financovaný z Finančného príspevku Ministerstva.

 

Ciele a aktivity projektu:

  • Účelom podpory je vybudovanie novej montovanej florbalovej haly
  • Rozvoj florbalových aktivít v meste Michalovce
  • Podpora žiakov školy, mladých ľudí, športových klubov a celej športovej verejnosti

 

Lokalizácia:

Florbalová hala bude vybudovaná v areáli I. Základnej školy T.J. Moussona, na ulici T.J. Moussona 4 v Michalovciach. Hala bude prístupná nielen z priestorov areálu školy,  bude mať aj externý prístup, k budúcej hale vedie príjazdová cesta, ukončená vlastným parkoviskom.

 

Realizácia projektu:

Športovú halu postavila spoločnosť Metrostav, a.s. Praha, organizačná zložka Bratislava. Jednopodlažná jednolodná oceľová hala s pôdorysnými rozmermi 24m x 44m a výškou deväť metrov je zmontovaná z konštrukčnej ocele s antikorovými bezúdržbovými spojmi.  Hlavný vstup do haly vedie z existujúcej spevnenej plochy školského dvora, ktorá v súčasnosti slúži na parkovanie a zásobovanie. Vstup z exteriéru do priestoru komunikačného prepojenia je riešený bezbariérovo a stavba spĺňa podmienky na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Skutočnosť, že hala je prepojená s existujúcou spojovacou chodbou, a tým aj s vnútornými komunikačnými priestormi školy, dáva možnosť využívať školské šatne a hygienické zariadenia aj pre halu. Výtvarné riešenie fasády je jednoduché, v šedých odtieňoch. Hala bude využívaná od skorých ranných hodín žiakmi, popoludní centrom voľného času a záujmovými útvarmi a následne na tréningový proces klubu Eastern Wings. Víkendy sa ponesú v atmosfére zápasov a rôznych športových podujatí. 

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu: