Vynovená plaváreň v Michalovciach

Mesto Michalovce otvorí 1. augusta vynovenú mestskú plaváreň. Komplexná rekonštrukcia tohto športovo-relaxačného zariadenia začala v septembri 2021 a bola ukončená tak, ako to bolo v zmysle projektu naplánované, v prvej polovici roka 2023. Výsledkom sú kompletne vynovené priestory.

Mestská plaváreň po rekonštrukcii ponúka na prízemí 25 m plavecký bazén so šiestimi dráhami a hĺbkou od 1 m do 1,8 m. Oproti pôvodnému stavu bola bazénová časť objektu rozšírená a pribudli tu dva nové menšie bazény. Bazén pre neplavcov s hĺbkou 75 – 90 cm a teplotou vody do 30°C je určený pre deti predškolského veku, deti prvých ročníkov základných škôl ako aj pre ľudí s telesným znevýhodnením. Môže slúžiť aj pre plavecké výcviky základných škôl či na plávanie detí pod dohľadom dospelých. Rovnako novinkou oproti pôvodnému stavu je detský bazén s hĺbkou 30 cm a teplotou vody do 35°C. Je určený pre kúpanie detí najnižšieho veku, tj. deti do šiestich rokov. Samozrejmosťou sú vynovené priestory šatní s kabínkami na prezlečenie, nové skrinky na odloženie vecí, toalety a sprchy.

Na prvom poschodí sa nachádzajú úplne nové priestory wellness. Návštevníci tu môžu na oddych a relax využiť dve parné sauny, fínsku saunu, infra saunu, kneippov šliapací kúpeľ (striedanie teplej a studenej vody), ochladzovací kúpeľ a priestrannú oddychovú zónu s ležadlami, z ktorej je možný výhľad na bazénovú časť na prízemí.

Kompletnou obnovou prešlo aj technologické zariadenie bazénov. Je zložené z troch vyrovnávacích nádrží (každý bazén má samostatnú nádrž), ktoré zabezpečujú úpravu, chloráciu a iné činnosti. Filtrácia vody je zabezpečená kombinovaným spôsobom – chlórovaním a ozónom. Ohrev vody pomáhajú zabezpečovať aj solárne panely umiestnené na streche prístavby. Strojovňa je umiestnená v suteréne.

Mestská plaváreň v Michalovciach bude slúžiť návštevníkom počas celého roka, a to po celý týždeň okrem pondelka, ktorý je stále sanitačným dňom. V letných mesiacoch júl a august bude

plaváreň otvorená počas pracovných dní (okrem pondelka) od 8.00 do 19.00 hod. a počas víkendov od 10.00 do 19.00 hod. V ostatných mesiacoch v roku môžete služby plavárne využiť počas pracovných dní (okrem pondelka) od 6.00 do 21.00 hod. a počas víkendov od 11.00 do 21.00 hod. Návštevníci platia vstupné alebo poplatok za užívanie podľa platného cenníka. Zľavnené vstupné je pre rezidentov, držiteľov senior karty a ISIC karty. Od 2. augusta si môžu Michalovčania vyzdvihnúť v Informačnej kancelárii mesta Michalovce zľavovú kartu, ktorá poslúži ako doklad skutočnosti, že nemajú voči mestu žiadne podlžnosti na daniach a poplatkoch a oprávni ich zakúpiť si zľavnené vstupné. Ďalšie podrobnosti nájdete v kompletnom cenníku dostupnom na webovej stránke mesta Michalovce a na recepcii plavárne.

Oficiálne otvorenie vynovenej mestskej plavárne sa uskutoční 1. augusta v dopoludňajších hodinách pre pozvaných hostí. Plavecký bazén v rámci oficiálneho otvorenia otestujú plavci z Plaveckého klubu Orca ukážkou ich tréningu pod vedením trénerky K. Hamadejovej. Širokú verejnosť srdečne pozývame na prvú návštevu vynovenej plavárne a wellness popoludní od 14.00 hod.

Pôvodná zmluvná cena za dielo približne 3 177 600 eur bola navýšená o takmer 878 tisíc eur a celková cena diela je teda vo výške 4 055 540 eur. Rekonštrukciu samospráva financovala jednak z dotácie Úradu vlády SR z projektu Zlepšenie stavu športovej infraštruktúry v meste Michalovce, ktorá bola vo výške 2 145 000 eur, a z vlastných zdrojov.

K rekonštrukcii
Zhotoviteľom stavby bola na základe verejného obstarávania spoločnosť SYTIQ, a. s., Bratislava. Rekonštrukcia existujúceho objektu plavárne s prístavbou v bazénovej časti riešila vynovenie vnútorných priestorov a zlepšenie hygienických pomerov objektu. Vnútorné priestory na oboch podlažiach boli prerozdelené do novo navrhovanej dispozície vybudovaním sadrokartónových priečok. Priestor bazénovej časti bol rozšírený o prístavbu smerom na juhozápad, kde pribudli dva novo navrhnuté bazény pre neplavcov a detský bazén. V rámci objektu plavárne bola riešená elektroinštalácia, vzduchotechnika, hlasová signalizácia požiaru, ústredné vykurovanie, bazénová technológia, zdravotechnika, odberné plynové zariadenia.

Po začatí rekonštrukcie a obnažení jednotlivých konštrukcií bola Technickou univerzitou v  Košiciach zrealizovaná diagnostika nosnej konštrukcie objektu pre posúdenie z hľadiska statiky. V zmysle záverov tejto diagnostiky bolo nutné zrealizovať práce naviac (sanácia strešných panelov a následne zreprofilovať kryciu vrstvu, zreprofilovať povrch väzníkov nad bazénovou halou, odstrániť všetky vrstvy podlahy na druhom podlaží a zameniť pôvodne plánované murované priečky na tomto podlaží za sadrokartónové, ošetriť výstuže a obnoviť kryciu vrstvu dolnej strany stropnej dosky nad prvým nadzemným podlažím, na stĺpoch bolo potrebné upraviť kryciu vrstvu výstuže a stĺpy v  suteréne obetónovať s doplnením strmienkovej výstuže).