Vybudovanie detského ihriska na Ulici nad Laborcom

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Vybudovanie detského ihriska na Ulici nad Laborcom
Donori: Nadácia EPH
Schválená dotácia: 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 5 399€

Logo Nadácie EPH
„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“

 

Ciele a aktivity projektu:

  • vytvoriť príťažlivé prostredie detského ihriska pri obytných celkoch v medziblokových priestoroch sídliskových plôch na Ulici nad Laborcom
  • ponúknuť deťom lepšie možnosti zmysluplného trávenia voľné času
  • vytvoriť priestor na vytváranie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, ktorý podporuje komplexný rozvoj osobnosti u detí
  • zvýšiť kvalitu života obyvateľov sídliska vytvorením atraktívnej a bezpečnej oddychovej zóny pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s modernými hernými prvkami pre deti

Cieľové skupiny:

  • deti predškolského a školského veku
  • rodičia detí
  • obyvatelia sídliska

Realizácia projektu:

Cieľom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie detského ihriska pri obytných celkoch v priestoroch sídliskových plôch na Ulici nad Laborcom, a tak ponúknuť deťom lepšie možnosti zmysluplného trávenia voľné času. V tomto roku tu bola osadená pružinová hojdačka, vláčik pre najmenšie deti a lezecké prvky pre staršie deti. Dopadovú plochu ihriska vytvára bezpečný gumový rošt. Ihrisko bolo navrhnuté a postavené tak, aby okrem bezpečnostných predpisov vyhovovalo súčasným vysokým štandardom, bolo atraktívne pre všetky vekové kategórie, nenáročné na údržbu, malo dlhú životnosť a bolo odolné voči vandalizmu. Detské ihrisko pozitívne ovplyvní rozvoj detí všetkých vekových kategórií, malo a má významnú výchovno-vzdelávaciu funkciu, podporuje telesný a duševný rozvoj, koordináciu pohybov, kreativitu, učí deti samostatnosti, ale aj rešpektovaniu druhých. Vybudované detské ihrisko zabezpečovalo a bude zabezpečovať zmysluplné voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie. Vzniklo tak miesto, kde  sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť.

Fotodokumentácia z realizácie projektu: