Voľný čas a šport

Mestská plaváreň

Saleziánov 1285, 071 01 Michalovce

O T V Á R A C I E   H O D I N Y

Aktuálne na: www.michalovce.sk/sk/clanok/mestska-plavaren

SPINNING CENTER & BODY MASSAGE - Indoor cycling

Budova Fitness Winkler SP spol. s r.o.

Hollého 5879

071 01 Michalovce

Bližšie info + objednávky na tel. č.: 0907 667 398,  0911 667 398,  0915 919 919

Indoor Cycling je nové revolučné  energetické cvičenie na stacionárnych bicykloch pod vedením inštruktora. Výskumy preukázali, že sa pri tomto druhu cvičení spáli 12x viac kalórií, ako pri aerobiku. Po náročnom tréningu Vám centrum ponúka skvelú masáž.

Viac info na www.spindoor.sk

O T V Á R A C I E  H O D I N Y
P o n d e l o k   -  N e d e ľ a    7.00 - 21.00

Šach na terase Námestia slobody

Mesto Michalovce a správca objektu Služby mesta Michalovce, s.r.o., oznamujú všetkým záujemcom o šachovú hru na zrekonštruovanej ploche pred budovou MsÚ na Námestí slobody 1, že uvedenú plochu môžu využívať denne od 07.00 hod. do 15.00 hod. v období od 15. marca do 31.októbra.

Šachové figúrky vydáva pán Ing. Lukáš Lörinc, správca budovy, t.č. 0917 647 957 (prízemie budovy) počas pracovných dní od 07.00 do 14.30 hod. V  inom čase po dohode so správcom budovy.

Podmienkou je predloženie občianskeho preukazu.