Viacúčelové ihrisko na VII. ZŠ v Michalovciach

Cieľ projektu

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch VII. ZŠ. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta nutnosťou, nakoľko možností outdoorových športových aktivít (futbal, hádzaná, tenis, basketbal) je nedostatočný počet, vzhľadom na dopyt po nich.


Logo ÚV SR

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR

Identifikácia projektu

Program: Programové vyhlásenie vlády SR - Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport
Opatrenie: Rozvoj športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení.
Výzva: Verejná výzva - rok 2008
Podané: 11.2.2008
Schválené: 2.7.2008
Schválená dotácia: 118 622,12 € / 1 200 000 Sk
Výška spolufinancovania: 5 941,71 € / 500 000 Sk

Realizácia projektu

Cieľom projektu bolo garantovať kvalitnú materiálovú, odbornú športovú prípravu a umožniť mladým talentovaným športovcom zúčastňovať sa v budúcnosti celoslovenských aj medzinárodných športových súťaží. V areáli školy sa nachádzalo doteraz iba jedno futbalové ihrisko, ktoré sa dá len obmedzene využívať na futbal a nakoľko nie je odvodnené, podmienky jeho využívania sa obmedzujú len počas priaznivého počasia.
Vll. ZŠ podporuje rôzne krúžky i športové aktivity po skončení vyučovania, v areáli i v priestoroch školy. Jednotlivci a družstvá sa každoročne zapájajú do pravidelných majstrovských súťaží na úrovni kraja a Slovenska.

Výstavba viacúčelového ihriska zatraktívnila ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov mesta nielen počas vyučovacích hodín, ale i po nich a počas prázdnin. Areál školy je prístupný všetkým vekovým kategóriám a širokej verejnosti, škola podporuje program otvorená škola.