Viacúčelové ihrisko na II.ZŠ na ulici Švermovej

Cieľ projektu

Vybudovanie viacúčelového ihriska v priestoroch II. ZŠ. na ulici Švermovej. Ihrisko tohto typu je pre športové vyžitie obyvateľstva mesta žiadúce, nakoľko možností outdoorových športových aktivít (futbal, hádzaná, tenis, basketbal) je nedostatočný počet, vzhľadom na dopyt po nich.

Logo ÚV SR

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore úradu vlády SR.

Identifikácia projektu

Program: Programové vyhlásenie vlády SR - Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport
Opatrenie: Rozvoj športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení.
Výzva: Verejná výzva - rok 2010
Podané: 11.1.2010
Schválené: 4.2.2010
Schválená dotácia: 39 832,70 ? /
Výška spolufinancovania: 31 167,30 ?

Realizácia projektu

Cieľom projektu bolo garantovať kvalitnú materiálovú, odbornú športovú prípravu a umožniť mladým talentovaným športovcom zúčastňovať sa v budúcnosti celoslovenských aj medzinárodných športových súťaží. V areáli školy sa nachádzalo doteraz iba jedno futbalové ihrisko, ktoré sa dá len obmedzene využívať na futbal a nakoľko nie je odvodnené, podmienky jeho využívania sa obmedzujú len počas priaznivého počasia.
Vll. ZŠ podporuje rôzne krúžky i športové aktivity po skončení vyučovania, v areáli i v priestoroch školy. Jednotlivci a družstvá sa každoročne zapájajú do pravidelných majstrovských súťaží na úrovni kraja a Slovenska.

V areáli školy sa nachádzalo doteraz iba jedno futbalové ihrisko, ktoré sa dá len obmedzene využívať na futbal a nakoľko nie je odvodnené, podmienky jeho využívania sa obmedzujú len počas priaznivého počasia. ll. ZŠ podporuje rôzne krúžky i športové aktivity po skončení vyučovania, v areáli i v priestoroch školy. Jednotlivci a družstvá sa každoročne zapájajú do pravidelných majstrovských súťaží na úrovni kraja a Slovenska.
Výstavba viacúčelového ihriska zatraktívnila ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov mesta nielen počas vyučovacích hodín, ale i po nich a počas prázdnin. Areál školy je prístupný všetkým vekovým kategóriám a širokej verejnosti, škola podporuje program otvorená škola.