V škôlke ekologicky

Identifikácia projektu:

Názov projektu: V škôlke ekologicky
Grantová výzva: Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah
Donor:  Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii PONTIS
Schválená dotácia: 1 000 €

  

 

Ciele a zámery projektu:

Cieľom výzvy Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah! bolo prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov obcí a miest – tento rok konkrétne budov materských a základných škôl formou riešení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a alternatívne formy dopravy.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis rozdelil 20.000,- € medzi subjekty pôsobiace v okruhu najviac 30 km od AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice, TE Nováky, TE Vojany a od vodných elektrární patriacich Slovenským elektrárňam. Do grantovej výzvy sa zapojilo 35 žiadateľov, pričom podporu získalo 12 projektov. 

Mestu Michalovce bola na základe podaného projektu pridelená finančná podpora 1.000,- € na financovanie energeticky úsporných opatrení – nákup úsporných LED trubíc do neónových svietidiel v priestoroch Materskej školy na Masarykovej 30 v Michalovciach.

Realizácia a fotodokumentácia:

Pôvodné osvetlenie tried, šatní a vnútorných priestorov MŠ bolo realizované klasickými neónovými svietidlami, ktoré v rámci projektu „EKOOBEC 2018 – Ekoškola na dosah!“ Tieto budú nahradené LED neónovými trubicami, ktoré majú až o 50 % menšiu spotrebu elektrickej energie, vyššiu svietivosť a dlhšiu životnosť ako doteraz používané neónové trubice. 


 

Aktuality