Úradná tabuľa - archív

Archív: 2016 2015 2014 2013 2012 2011


Pridané 22.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A5/I, ul. Odeská č. 3880/2 , Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84 kB] (EUT-2017_06_22-01)

Pridané 06.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Kolaudačné rozhodnutie vo veci Výťahy - stavebné úpravy v bytovom dome A3 Michalovce, Jána Švermu 19, 21, 23, 25, 27. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 240 kB] (EUT-2017_06_06-01)

Pridané 02.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer vzájomne zameniť nehnuteľností medzi Mestom Michalovce a Mgr. Evou Gerthofferovou, ako prípad hodný osobitného zreteľaBližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 96 kB] (EUT-2017_06_02-03)

Pridané 02.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer realizovať výstavbu terminálu integrovanej dopravy, pre spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, Michalovce, ako prípad hodný osobitného zreteľaBližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84 kB] (EUT-2017_06_02-02)

Pridané 02.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 116kB] (EUT-2017_06_02-01)

Pridané 01.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angimlyn) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 112kB] (EUT-2017_06_01-05)

Pridané 01.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu na Ulici staničnej č. 3 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 112kB] (EUT-2017_06_01-04)

Pridané 01.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje nový byt do nájmu na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 116kB] (EUT-2017_06_01-03)

Pridané 01.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 112kB] (EUT-2017_06_01-02)

Pridané 01.06.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu v bytovom dome "H" v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 116kB] (EUT-2017_06_01-01)

Pridané 26.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - Časti pozemku p. C-KN č. 2976, k.ú. Michalovce o výmere 20 m2, na Triede Prof. Hlaváča v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 40kB] (EUT-2017_05_26-03)

Pridané 26.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti -  Časti pozemku p. C-KN č. 682/1, k.ú. Michalovce o výmere 48 m2. Predmetný pozemok sa nachádza na Ulici užhorodskej v Michalovciach.  Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_05_26-02)

Pridané 26.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku p. C-KN č. 3154/1, k.ú. Michalovce do výmery 1.000 m2, na Ulici staničnej v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_05_26-01)

Pridané 19.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Výťahy - stavebné úpravy v bytovom dome A3 Michalovce, Jána Švermu 19, 21, 23, 25, 27. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 236kB] (EUT-2017_05_19-01)

Pridané 17.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Radové garáže Michalovce, Humenská. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 368kB] (EUT-2017_05_17-01)

Pridané 10.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie verejného prerokovania navrhovanej činnosti: „Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovné použitie“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 120kB] (EUT-2017_05_05-01)

Pridané 05.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 240kB] (EUT-2017_05_05-02)

Pridané 04.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby vo veci Záhradný domček, Michalovce, Partizánska č. 27. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 80kB] (EUT-2017_05_04-01)

Pridané 03.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Michalovce-Cyklistický chodník, Biela hora Michalovce, Partizánska. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 244kB] (EUT-2017_05_03-05)

Pridané 03.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu v bytovom dome "H" v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 116kB] (EUT-2017_05_03-04)

Pridané 03.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Rozhodnutie vo veci TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 6,29MB] (EUT-2017_05_03-03)

Pridané 03.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Prístavba OC Zemplín v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 116kB] (EUT-2017_05_03-02)

Pridané 03.05.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Rekonštrukcia bytu č. 5, na 2.p., Michalovce, Narcisová 7. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 92kB] (EUT-2017_05_03-01)

Pridané 28.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Územné rozhodnutie vo veci ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 256kB] (EUT-2017_04_28-05)

Pridané 28.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer prenajať priamym prenájmom, priestory nachádzajúce sa na ul. okružnej č.2 v michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_04_28-04)

Pridané 28.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer prenajať priamym prenájmom nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte na ul. saleziánov 1285 v michalovciach (Zlatý bažant). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 48kB] (EUT-2017_04_28-03)

Pridané 28.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce vo veci Pozemky Ul. stavbárovBližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_04_28-02)

Pridané 28.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce vo veci Pozemky Ul. M. Kukučína. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_04_28-01)

Pridané 27.04.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Vedúci odboru  komunikácie, marketingu a kultúry". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB].

Pridané 27.04.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) mzdovej agendy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 99 kB].

Pridané 27.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Verejnú vyhlášku vo veci "MI(1905)/Michalovce - mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI/1905". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 192kB] (EUT-2017_04_27-01)

Pridané 25.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje doručenie stanoviska Ministerstva ŽP SR vo veci Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovné použitie. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 660kB] a v prílohe  [pdf, 1,8MB] (EUT-2017_04_25-01)

Pridané 18.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Územné rozhodnutie vo veci Nákupné centrum. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 192kB] (EUT-2017_04_18-03)

Pridané 18.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Upovedomenie oprave chyby v písaní vo veci Stavebné úpravy bytu č. 12 na 3.p. Michalovce, Jána Murgaša 25. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 232kB] (EUT-2017_04_18-02)

Pridané 18.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Záhradný domček, Michalovce, Partizánska č. 27. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbor [pdf, 76kB] (EUT-2017_04_18-01)

Pridané 13.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Michalovce - Cyklistický chodník Biela hora. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 228kB] (EUT-2017_04_13-02)

Pridané 13.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Rozhodnutie o zákaze zhromaždenia. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 192kB] (EUT-2017_04_13-01)

Pridané 12.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci Verejná elektronická komunikačná sieť UPC Michalovce-Obrancov mieru 4,6,8. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 320kB] (EUT-2017_04_12-01)

Pridané 07.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byty do nájmu v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angimlyn) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 104kB] (EUT-2017_04_07-01)

Pridané 06.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci stavebné úpravy bytu č. 12 na 3.p., Michalovce, Jána Murgaša 25. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 92kB] (EUT-2017_04_06-03)

Pridané 06.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Opravu rozhodnutia vo veci „Územný plán vel‘kého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 225kB] (EUT-2017_04_06-02)

Pridané 06.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Rozhodnutie vo veci „Územný plán vel‘kého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017“.  Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 2,39MB] (EUT-2017_04_06-01)

Pridané 05.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Rekonštrukcia bytu č. 5, na 2.p. Michalovce, Narcisová 7. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 156kB] (EUT-2017_04_05-01)

Pridané 03.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Rekonštrukcia bytu, ul. Severná 2, 071 01 Michalovce, blok A1/G, byt č.8, 4P. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 96kB] (EUT-2017_04_03-04)

Pridané 03.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 104kB] (EUT-2017_04_03-03)

Pridané 03.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 104kB] (EUT-2017_04_03-02)

Pridané 03.04.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 104kB] (EUT-2017_04_03-01)

Pridané 31.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku p. C-KN č. 1702/4, k.ú. Stráňany o výmere 105 m2, na Ulici športovej v Michalovciach, na dobu neurčitú, za účelom výstavby bezdotykovej autoumyvárky. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_31-03)

Pridané 31.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku p. c-kn č. 682/1, k. ú. Michalovce v michalovciach, o výmere 8 m2 za účelom zriadenia prístupovej komunikácie pre peších k bytovému dobu na Ul. zakarpatskej v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_31-02)

Pridané 31.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti časti pozemku p. C-KN č. 4659/20, k.ú. Michalovce o výmere 18 m2, na Ulici zakarpatskej v Michalovciach, na dobu určitú, za účelom výstavby altánku pre deti. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_31-01)

Pridané 30.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Ul. M. Rázusa 7, 9 a 11, Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 76kB] (EUT-2017_03_30-01)

Pridané 29.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Rekonštrukcia teplovodov kotolne JUH 1, JUH 2, PK3 Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 32kB] (EUT-2017_03_29-03)

Pridané 29.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Radové garáže Michalovce, Humenská. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84kB] (EUT-2017_03_29-02)

Pridané 29.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o prerokovaní návrhu so žiadost‘ou o stanovisko vo veci „Územný plán vel‘kého územného celku Košický kraj — Zmeny a doplnky 2017“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 188kB] (EUT-2017_03_29-01)

Pridané 24.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Predloženie odvolania vo veci „TRUCK PUB“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 68kB] (EUT-2017_03_24-02)

Pridané 24.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Rekonštrukcia bytu č. 21 na 2. p., Michalovce, Okružná. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84kB] (EUT-2017_03_24-01)

Pridané 20.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbor [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_20-01)

Pridané 15.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer "lntenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovné použitie". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 188kB] (EUT-2017_03_15-01)

Pridané 14.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 340kB] (EUT-2017_03_14-01)

Pridané 08.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Rekonštrukcia bytu, ul. Severná 2, 071 01 Michalovce, blok A1/G, byt č.8, 4P. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84kB] (EUT-2017_03_08-01)

Pridané 06.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0479KO Michalovce - Močarany. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 80kB] (EUT-2017_03_06-01)

Pridané 03.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_03-06)

Pridané 03.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_03-05)

Pridané 03.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_03-04)

Pridané 03.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 48kB] (EUT-2017_03_03-03)

Pridané 03.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_03_03-02)

Pridané 03.03.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán veľkého územného celku Košického kraja — Zmeny a doplnky 2017“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 736kB] (EUT-2017_03_03-01)

Pridané 17.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Stavebné úpravy bytu, ul. Kukorelliho 9, 071 01 Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 92kB] (EUT-2017_02_17-01)

Pridané 16.02.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) referátu  komunikácie, propagácie a kultúry". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 86 kB].

Pridané 14.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Michalovce - Úprava TS0364-0073 Otex, Michalovce, Močarianska. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 108kB] (EUT-2017_02_14-01)

Pridané 10.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 44kB] (EUT-2017_02_10-01)

Pridané 09.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Stavebné úpravy bytu, ul. Odeská 3880/2, 071 01 Michalovce, byt č. 1, 8P. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 92kB] (EUT-2017_02_09-01)

Pridané 08.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 48kB] (EUT-2017_02_08-01)

Pridané 06.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o podanom odvolaní vo veci TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 72kB] (EUT-2017_02_06-01)

Pridané 03.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Stavebné úpravy bytu č. 12 na 3.p. Michalovce, Jána Murgaša 25. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84kB] (EUT-2017_02_03-02)

Pridané 03.02.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o podanom odvolaní vo veci Dátova kabeláž v bytovom dome V1, ul. Nad Laborcom 2, Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 80kB] (EUT-2017_02_03-01)

Pridané 27.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie na stavbu Radové garáže Michalovce, Humenská SO 05 Spevnené plochy. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 260kB] (EUT-2017_01_27-02)

Pridané 27.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Stavebné úpravy bytu, ul. Kukoreliho 9, 071 01 Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84kB] (EUT-2017_01_27-01)

Pridané 26.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Územné rozhodnutie vo veci INS FTTH Michalovce Polygon 5 Pod Hrádkom. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 108kB] (EUT-2017_01_26-03)

Pridané 26.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci POLYFUNKČNÉ CENTRUM - objekt SO 01 Ul. Sobranecká, Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 112kB] (EUT-2017_01_26-02)

Pridané 26.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie na stavbu Rozšírenie parkoviska pri GVP, Hollého ulica, Michalovce Michalovce, Jána Hollého. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 240kB] (EUT-2017_01_26-01)

Pridané 20.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu, ul. Odeská 3880/2, 071 01 Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 84kB] (EUT-2017_01_20-02)

Pridané 20.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, Časti pozemku p. C-KN č. 4714/1, k. ú. Michalovce v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 44kB] (EUT-2017_01_20-01)

Pridané 17.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Vyhlášku primátora mesta týkajúcu sa Senior kariet. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, B] (EUT-2017_01_17-02)

Pridané 17.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Rozhodnutie o proteste prokurátora proti opatreniu obce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 328kB] (EUT-2017_01_17-01)

Pridané 16.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení stavby INS FTTH Michalovce Polygon3 Topoľany Michalovce, Topolianska, Letná, Jarná. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 108kB] (EUT-2017_01_16-01)

Pridané 13.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje Rozhodnutie zo zisťovacieho konania vo veci "lnovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k. s.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 1,56MB] (EUT-2017_01_13-01)

Pridané 05.01.2017:
Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájmom nehnuteľnosti: Časti pozemku p. C-KN č. 953/1, k. ú. Michalovce v Michalovciach vo dvore Domu služieb, Námestie osloboditeľov č.82. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 44kB] (EUT-2017_01_05-01)

Pridané 03.01.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "samostatný(a) odborný(á) referent(ka) finančného odboru (rozpočtovníctvo a účtovníctvo)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 44kB] (EUT-2017_01_03-01)

 


 

 

Archív: 2016 2015 2014 2013 2012 2011