Tvoríme pre všetkých

Logo MK SR

Cieľ projektu

Sympózium je prostriedkom nadviazania a budovania priateľských kontaktov medzi umelcami krajín strednej Európy - Poľska, Maďarska, Čiech, Bulharska, Ukrajiny a Slovenska.
Na sympózium je pozvaných 15 umelcov -- maliarov, sochárov. Cieľom projektu je prezentácia mesta Michalovce, Zemplína a jeho okolia. Zámerom projektu je zanechať odkaz budúcim generáciám a cenné svedectvo o dobe a kultúre Zemplína.

Identifikácia projektu

Grantový systém: MK SR
Výzva: MK 2010 / Program 4 / Podprogram 4.3.1
Scválená dotácia: 3 000 €
Spolufinancovanie mesta: 650 €

Realizácia projektu