Triedený zber komunálnych odpadov

Triedený zber odpadov - rok 2022

Rozdelenie obvodov a vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu