Triedený zber komunálnych odpadov

Triedený zber odpadov - rok 2023

Rozdelenie obvodov a vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu