Textil z domácností

Triedený zber textilu a šatstva sa na území mesta vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob červenej farby.

Do nádob na textil a šatstvo sa ukladá čisté opotrebované a nepotrebné šatstvo, textil (odevy, deky, prikrývky, topánky, posteľná bielizeň, rukavice, čiapky a pod.),

Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadu.