Tetrapaky, kovy

TetrapakKontajner-čierny
 
Na výrobu 1 tony ocele sa z recyklovaných materiálov  použije o 1,5 tony menej železnej rudy, o pol tony menej uhlia, o 40 percent menej vody a o 75 percent menej energie.  Popritom sa zníži znečistenie ovzdušia  o 86 percent, znečistenie vody o 97 percent a zníži sa aj ťažobný odpad o 97 percent. 

Kov a tetrapak umiestňujeme do čiernych kontajnerov:

Do zbernej nádoby  umiestňujte:

  • plechovky od nápojov
  • konzervy, drobné kovové  predmety
  • plech, drôt
  • čisté tetrapaky od mlieka, džúsov

Do zbernej nádoby nepatrí:

  • veľké kusy železa
  • obaly od kávy
  • celofán a pod.

Tetrapak – do kontajnera umiestňujeme len čisté tetrapakové obaly.

Zakazuje sa do zberných nádob pre triedené  zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.        

Viacvrstvové kombinované materiály  sú „materiály tvorené minimálne dvomi kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru". Ako obaly na potraviny sa prvýkrát objavili pred vyše 50 rokmi vo Švédsku, keď do nich zabalili mlieko. Tieto materiály, ktoré hovorovo nazývame tetrapaky, tvorí niekoľko vrstiev materiálov.  Pre čerstvé potraviny vrstva kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé - kartón, hliník a polyetylén. Slúži väčšinou na uchovávanie mlieka, ovocných či zeleninových štiav (džúsov), vína, smotany ap. Viacvrstvové obaly majú vačšinou jednorazové použitie, a ak sa neseparujú, predstavujú značnú časť komunálneho odpadu, ktorý sa dlho rozkladá.


       Stránka vytvorená vďaka podpore z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

  OPŽP    EÚ    MŽP    Erb Michalovce
www.opzp.ak www.europa.eu  www.minzp.sk  www.michalovce.sk

 Investícia do Vašej budúcnosti!