Súťaž fotografií

Mesto Michalovce

vyhlasuje súťaž o

najkrajšie fotografie z mesta Michalovce a okolia pod názvom

Galéria pohľadov

Vyzývame milovníkov fotografovania, milovníkov prírody a prechádzok  do okolia, aby nám zaslali svoje najkrajšie zábery, momenty, ktoré sa nezopakujú...

Najkrajšie zábery budú vyhotovené vo formáte A2, upravené do exteriéru  a vystavené na Námestí osloboditeľov počas letných a jesenných mesiacov. Na každej fotografii budé uvedené autorstvo, miesto zhotovenia, ako aj ďalšie informácie k záberu.

Postup zapojenia sa do súťaže:

  • Vytvorte, vyberte svoju najkrajšiu fotografiu v dostatočnej kvalite pre tlač vo formáte A2 (obrázok vo formáte jpg s rozlíšením minimálne 3543x2362 s veľkosťou max. 8MB)
  • Vyplňte registračný formulár, vložte vybranú fotografiu  z disku vášho počítača a vyplnené údaje s fotografiou odošlite v termíne od 15.februára 2013 do 15. mája 2013.
  • Vybrané fotografie ako aj ostatné fotografie zaslané do súťaže zverejníme na tejto stránke v časti Fotogaléria súťaže. Autorov víťazných záberov budeme kontaktovať na uvedenej kontaktnej adrese.

Hodnotenie fotografií:

  • Hodnotiacu porotu vymenuje primátor mesta, zloženie poroty bude zverejnené po ukončení súťaže.
  • Hodnotenie bude anonymné systémom bodovania. Celkový súčet bodov určí poradie fotografií, 24 záberov s navyšším počtom bodov bude vyhotovených v tlačenej podobe.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream