Spájame generácie

Program: Grantový program Nafta a.s.
Donor: Nafta a.s.
Schválená dotácia: 3 000 €

SPPnafta

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a NAFTY a.s.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť nové detské ihrisko na sídlisku Stráňany. Účelom projektu je vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch – v medziblokových priestoroch na ulici Nad Laborcom, vytvoriť možnosti kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže, dospelých,spájať všetky generácie, prispieť ku komplexnému rozvoju osobností deti. Navrhované detské zariadenia a zostavy sú certifikované a bezpečnostné - odskúšané a sú v zmysle platných noriem.

  • Vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch
  • Zvýšiť bezpečnosť a vytvoriť priestor pre oddychové zóny pre obyvateľov sídliska
  • Pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov, umožniť vytvárať kontakty medzi deťmi

Realizácia

Verejným obstarávaním bol vybraný dodávateľ Playsystem s.r.o. Košice, ktorý dodal a nainštaloval nasledujúce prvky - šmýkačka, váhová hojdačka pre malé deti, 2 pružinové hojdačky a 2 lavičky. Všetky prvky sú certifikované a vyrobené z nezávadných materiálov. Pozrite si fotodokumentáciu zo situácie pred a po realizácii projektu: