Služby

Technické a záhradnícke služby Michalovce prevádzkujú o.i. aj nasledujúce služby pre občanov a podnikateľov:

Mestské kúpalisko a sauna

TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že z dôvodu rekonštrukcie sú kúpalisko a sauna zatvorené.

Zimný štadión