Služby

Technické a záhradnícke služby Michalovce prevádzkujú o.i. aj nasledujúce služby pre občanov a podnikateľov:

Mestské kúpalisko a sauna

Otváracie hodiny podľa aktualizovaných informácií v sekcii Oznamy TaZS.

Cenník poskytovaných služieb na krytom kúpalisku v Michalovciach mimo letného kúpania platný od 1. 9. 2015.

Pokladničné hodiny

V pracovných dňoch od 9:00 - 11:00 hod. a od 11:30 - 14:00 hod.

Zimný štadión