Služby

Technické a záhradnícke služby Michalovce prevádzkujú o.i. aj nasledujúce služby pre občanov a podnikateľov: