Školstvo

Detské jasle

Mesto je zriaďovateľom ZSD - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku. Za 50 rokov prešlo láskavými rukami detských sestier a celého personálu viac ako 2750 detí.

Materské školy

Materské školy,ich adresy a kontakty, súkromné materské školy.

Základné školy

Na území mesta pôsobí 9 základných škôl, pričom sa líšia zameraním tried - na jazyky, matematiku, prírodovedné triedy, atletiku, futbal, či hokej, líšia sa mimoškolskými činnosťami, ponúkajú rôzne možnosti pre aktivity detí.

Stredné školy

Prehľad všetkých gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť v meste, odkazy na ich www stránky, adresy a kontaktné údaje.

Vysoké školy

V meste sídlia pobočky troch vysokých škôl - pobočka Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pobočka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity a pobočka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Ďalšie vzdelávacie inštitúcie

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Hvezdáreň, Školské výpočtové stredisko, ale aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie v meste sú zdrojom informácií, aktivít pre odbornú ako aj laicku verejnosť.