Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzva: predkladanie projektov pre rok 2019 - Výzva 03/2019
Schválená dotácia: 5 000 €
Spolufinancovanie mesta: 3 425,99 €

 

„Projekt je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky  pre prevenciu kriminality“

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu bola modernizácia existujúceho mestského kamerového systému. Modernizáciu predstavuje obstaranie nového servera, novej pracovnej stanice a súvisiaceho príslušenstva ku kamerám v 4 lokalitách mesta. Modernizáciou kamerového systému sa zabezpečilo zlepšenie prenosu obrazu, lepší signál z týchto kamier a v neposlednom rade lepšia práca so záznamami z týchto nových kamier. Zároveň sa rozšíril diskový priestor pre uchovávanie jednotlivých záznamov z kamier. Tiež sa zlepšilo monitorovanie daných oblastí, možnosť usvedčovania páchateľov pri trestnej činnosti a taktiež preventívny účinok kamerového systému a  zvýšenie bezpečnosti hlavne pre deti, ale aj pre všetkých občanov v daných lokalitách. Cieľom bolo tiež posilnenie účinnosti boja s kriminalitou, pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k mestskej polícii, zvýšenie jej dôveryhodnosti a dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov. Záznamy z jednotlivých kamier budú v prípade potreby postúpené aj Policajnému zboru v Michalovciach.

Realizácia projektu

V mesiaci august – september 2020 boli zrealizované dodávky technického vybavenia a modernizácie existujúceho kamerového systému podľa zmluvy o dielo. Fotodokumentáciu si môžete prezrieť nižšie.