Rozšírenie kamerového systému

Grantový systém: Rada Vlády SR pre prevenciu kriminality

Výzva: predkladanie projektov pre rok 2015 - výzva júl 2015

Schválená dotácia: 15 000 €

Spolufinancovanie mesta: 5 000 €

Logo MV SR

Projekt je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky  pre prevenciu kriminality

Cieľ projektu

Cieľom projektu je naďalej zvyšovať bezpečnosť a predchádzať rôznym formám vandalizmu,  protispoločenskej činnosti, zabezpečovať permanentnú preventívnu činnosť  prostredníctvom kamerového systému  na území mesta v obytných  zónach a problémových lokalitách.

Špecificky je orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov prostredníctvom technickej ochrany. Cieľom je taktiež zintenzívnenie účinnosti boja s kriminalitou, pozitívne ovplyvniť vzťahy občanov k mestskej polícii, zvýšiť jej dôveryhodnosť,  zintenzívniť spoluprácu občanov s MsP, dosiahnuť pozitívne zmeny v preventívnom správaní sa občanov. Výstupom projektu budú vyhodnotené záznamy obrazu s následným zásahom a riešením priestupkov.

Z projektu chceme riešiť problém zvýšenia bezpečnosti systémom inštalácie ďalších IP kamier na ďalších rizikových a vytypovaných miestach v rámci mesta s následnou analýzou  a vyhodnocovaním obrazu  na zariadeniach MsP. 

V rámci projektu budú štyri nové kamery umiestnené na Mlynskej ulici, nová kamera v Parku Mieru a na Kostolnom námestí, obrazový signál z kamier bude pripojený na monitorovacie oddelenie Mestskej polície. Súčasne sa posilní aj vybavenie oddelenia MsP ďalším monitorom. 

Realizácia projektu

V súčasnosti sa je projekt vo fáze ukončenia. Fotodokumentáciu zrealizovaných kamier si môžete prezrieť nižšie.