Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach

Informácie:

Dotácia z Úradu vlády SR: 1 000 000 €

Dotácia z Ministerstva financií SR: 300 000 €

Spolufinancovanie: cca 1 300 000 €

Začiatok rekonštrukcie: január 2017

Ukončenie rekonštrukcie: január 2018

 

Dispozičné riešenie štadióna:

Kapacita štadióna je cca 2500 miest na sedenie, celková kapacita štadióna je 4000 divákov. V prízemí (1. nadzemné podlažie) objektu sú umiestnené šatne hráčov, účinkujúcich, aj zamestnancov s potrebným zázemím. Druhé a tretie nadzemné podlažia sú venované nástupu divákov do hľadiskového priestoru (tribúna A, B), priestory pre bufet a hygienické zariadenia pre verejnosť. Na štvrtom nadzemnom podlaží tribúny "A", ktoré je prístupne z hľadiska je vytvorený priestor na státie. Priestor galérie (ochozu) na strane existujúceho objektu technického vybavenia (severná strana), vytvára v dvoch úrovniach komunikačné prepojenie obidvoch tribún a zároveň vytvára priestor pre státie divákov.

 

Realizácia:

Podrobný prehľad rekonštrukcie:

Tribúna "A"

 • stavebné úpravy, ktoré súvisia s riešením havarijného stavu existujúcich vonkajších nástupných plôch – terás a schodiska, ktoré zároveň tvoria strechu nad šatňami a sociálnym zariadením hokejistov,
 • dispozičné a stavebné úpravy priestorov šatní s príslušenstvom pre hokejistov,
 • hygienické zariadenia pre verejnosť,
 • nové nášľapné vrstvy podláh vnútorných komunikačných priestorov, ktorých stav bol nevyhovujúci a bol v zlom stavebno-technickom stave,
 • výmena existujúcich plastových sedačiek v hľadiskovej časti,
 • štúdia riešila na tejto terase aj vytvorenie VIP zóny a vonkajšie schodisko do VIP zóny.


Tribúna "B"

 • tak ako na tribúne "A" stavebné úpravy, ktoré súvisia s riešením havarijného stavu existujúcich vonkajších nástupných plôch - terás, ktoré zároveň tvoria strechu nad šatňami a sociálnym zariadením hokejistov,
 • dispozičné a stavebné úpravy priestorov, ako sú šatne s príslušenstvom pre hokejistov,
 • hygienické zariadenia pre verejnosť,
 • nové nášľapné vrstvy podláh vnútorných komunikačných priestorov, ktorých stav bol nevyhovujúci a bol v zlom stavebno-technickom stave,
 • výmena existujúcich plastových sedačiek v hľadiskovej časti. 


Fasády - opláštenie tribúny "A" a "B"

výmena existujúceho ľahkého kovoplastického obvodového plášťa s jednoduchou konštrukciou výplňových panelov za opláštenie skladanými sendvičovými panelmi (hliníkovými izolačnými panelmi)

Strecha hlavná:

strešný plášť nad zimným štadiónom vč. zateplenia

Práce, ktoré pôvodne nemali byť súčasťou rekonštrukcie:

 • výmena elektroinštalácie na tribúne „A“ a „B“ a vonkajšie osvetlenie na časti „A“ a „B“,
 • nátery priehradovej strešnej konštrukcie zimného štadióna,
 • nátery dreveného debnenia strešnej konštrukcie,
 • nátery a doplnenie chýbajúcich prvkov obkladu FEAL okolo strechy zimného štadióna.
 • fasáda južnej časti štadióna
 • výplne otvorov – okná a dvere plastové a hliníkové
 • zateplenie fasády I. NP tribúna a „A“ a „B“
 • izolácie proti zemnej vlhkosti v častiach spŕch
 • doplnenie betónovej mazaniny podláh
 • dobetónovanie podlahy vč. hydroizolácie a tepelnej izolácie podlahy okolo ľadovej plochy
 • výmena rozvodov vodovodu a kanalizácie
 • opravy omietok
 • montáž a dodávka vodovodných batérií
 • doplnenie stropných konštrukcií a hliníkových dverí v priestoroch pokladní
 • reprofilácia podláh a stien sanačnou maltou stupňov tribúna „A“ a „B“
 • sadrokartónové podhľady v hygienických zariadeniach
 • nátery oceľových platní nad bránami na ochozoch
 • oceľové zábradlie na vonkajšom schodisku a terase tribúny „B“

 

Na základe dohody medzi Mestom Michalovce a Hokejovým klubom bola VIP zóna premiestnená z tribúny „A“ na tribúnu „B“. Na základe toho sa nerealizuje vonkajšie schodisko do VIP zóny namiesto tohto schodiska sa zrealizovali tieto práce:

 • úprava stien stropov Tribúna „A“ a „B“ I. NP chodba 101, 102 a 130
 • oprava stien pri ľadovej ploche
 • olištovanie konštrukcie fasády U profilom z vnútornej strany
 • obloženie sokla v interiérovej časti cetris doskami
 • dodávka a montáž všetkých  vnútorných dverí v interiéri
 • svetelné označenie zimného štadióna
 • epoxidové podlahy vč. nivelizácie
 • obloženie steny a stropu vč. oceľovej konštrukcia za ľadovou plochou
 • obloženie stien HPL panelmi – tribúna „B“ II. NP
 • rozvody ZTI, dodávka a montáž radiátorov na II. NP tribúna „A“ a „B“
 • dodávka a montáž Al dverí na I. NP tribúny „B“
 • PVC podlaha na betónové stupne tribúny „A“ a „B.