Rekonštrukcia futbalového ihriska ZŠ Okružná 17

Identifikácia projektu:

Názov projektu:  Rekonštrukcia futbalového ihriska Základnej školy na Ul. okružnej
Donor: Úrad vlády SR
Schválená dotácia: 60 000 €
Spolufinancovanie OZ Humanitas: 15 000 €
Obdobie realizácie: 2020

 

Tento projekt bol financovaný z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Cieľ a účel projektu:

  • Účelom projektu bola rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach.

Základná škola je dlhodobo zameraná na futbal. Trénuje budúcich futbalistov. Trávnik bol niekoľkoročným využívaním zničený. Bola nevyhnutná jeho výmena za kvalitný umelý trávnik, ktorý by odpovedal vysokým nárokom na neho kladených a vytvoril tak vhodný priestor pre využitie cieľovej skupiny.

Realizácia projektu:

Projekt mesto realizovalo v období  07 – 08 / 2020.

Modernizácia ihriska pozostávala z demontáže pôvodnej umelej trávy, úpravou finálnej podkladovej vrstvy z drveného lomového kameniva (vyrovnanie, hutnenie), položením nového športového povrchu, ktorý tvorí pružná gumová podkladová vrstva kladená finišérom IN-Situ na mieste (zmes gumového granulátu SBR a spojiva) na ktorú je položená nová umelá tráva 3.generácíe výšky 4Omm vrátane zásypových materiálov s kremičitého piesku a gumového granulátu.
 

Fotodokumentácia z realizácie projektu: