Prevádzkovanie obchodu a služieb

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzkarne v meste (PDF)
Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzkarne v meste - povolenie času predaja a sortimentu
  [312 kB]
Žiadosť o zrušenie prevádzky (PDF)
Tlačivo žiadosti o zrušenie prevádzky.
  [206 kB]
Žiadosť o začatie činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia (PDF)
Tlačivo žiadosti o začatí činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  [213 kB]
Žiadosť o zrušenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia (PDF)
Tlačivo žiadosti o ukončenie činnosti neštátneho zdravotníckeho zaradenia.
  [293 kB]
Žiadosť o začatie činnosti verejnej lekárne (PDF)
Tlačivo žiadosti o ukončenie činnosti neštátneho zdravotníckeho zaradenia.
  [213 kB]
Žiadosť o vydanie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka - SHR (PDF)
Tlačivo žiadosti o vydanie "Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka" (SHR)
  [216 kB]
Žiadosť o zrušenie SHR - stanovisko (PDF)
Tlačivo žiadosti o zrušenie "Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka" (SHR)
  [284 kB]
Žiadosť o zmenu zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) (PDF)
Tlačivo žiadosti o zmenu zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  [218 kB]