Premena gaštanového parku na oázu pokoja a relaxu

Program: Grantový program Municipality
Donor: Nadácie SPP a Eustreamu
Schválená dotácia: 8 000 €
Spolufinancovanie mesta: 2 524,00 €

SPP

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream

Zámerom mesta je revitalizácia gaštanového parku, záchrana vzácnych stromov pagaštanov konských, odstránenie nefunkčných a zastaralých prvkov v parku, vsadenie umeleckých prvkov a prvku detského ihriska, zvýšenie podielu zelene výsadbou živého plotu, vytvorenie miesta pokoja a oddychu, vytvorenie zelenej oázy uprostred sídliska.

Cieľom projektu je vytvoriť miesto oddychu, pokoja a relaxu pre obyvateľov mesta, umožniť všetkým generáciám stráviť príjemné chvíle v zelenej oáze sídliska. 

Cieľom projektu, na ktorý mesto získalo od Nadácie SPP maximálnu podporu 8 000 €, bolo vytvoriť miesto oddychu, pokoja a relaxu pre obyvateľov mesta, umožniť všetkým generáciám stráviť príjemné chvíle v zelenej oáze sídliska, ozdravnými procesmi zachrániť vzácne pagaštany konské, ktoré sú ohrozované škodcami v celej Európe.
Zámerom bolo odizolovať park od cesty, revitalizovať park v rámci finančných možností projektu. Inovatívnym prístupom pri jeho obnove bolo zakomponovanie prvkov umeleckého charakteru a nového atypického prvku detských ihrísk.

Celý park  bol oddelený od rušnej premávky priľahlých ulíc Užhorodska, Verbovčík a Ľ. Štúra  výsadbou živého plota v celkovej dĺžke 150 m, staré neestetické lavičky  a odpadkové koše boli nahradené novými, boli odstránené nefunkčné a zastarané kovové zábradlia, celé oplotenie a ohradenie fontány bolo zrekonštruované.

Nefunkčná stará fontána bola nahradená fontánou od ak. sochárky M. Bartuszovej, pričom bola inštalovaná nová záchytná vodná nádrž a čerpadlo. Namiesto zdevastovaného pieskoviska bola inštalovaná  lanová pyramídová preliezačka v tvare štvorbokého ihlana  určená najmä pre deti od 3 do 8 rokov, ktorá je v meste zatiaľ jedinečná.

Do parku boli inštalované travertínové sochy, ktoré vznikli počas týždňa Maliarskeho a sochárskeho sympózia v máji 2014. Pri fontáne sa nachádza Strážca parku od ak. sochára L. Staňa, pri pyramíde je Motýľ od ak. sochára M. Hrnčiarika a treťou sochou je Sekera od ak. sochára M. Jánoša. Celý priestor je monitorovaný a chránený fotopascou.

Aj touto malou rekonštrukciou chce mesto prispieť k zlepšeniu prostredia pre obyvateľov či návštevníkov parku, priniesť niečo nové, inovatívne pre spríjemnenie a skrášlenie miesta pre oddych, či meditáciu. Veríme, že Michalovčania prispejú k uchovaniu jeho súčasnej podoby.